PSB Mrówka

Sklepy Mrówka wyglądem przypominają swoje większe odpowiedniki - hipermarkety budowlane. Mrówka to hala o powierzchni od 700 -4500 m², z zewnętrzną częścią "ogród". Towary są dostępne bezpośrednio na półkach, a klienci samodzielnie zabierają je do wózka lub koszyka. Magazyn stanowi górna część regałów, tzn. strefa powyżej 2,5 m wysokości nad podłogą. Obiekty powstają jako wspólne przedsięwzięcie Centrali i Akcjonariusza Grupy PSB. Grupa PSB S.A. jest właścicielem znaku słowno - graficznego PSB-Mrówka i know-how przedsięwzięcia. Akcjonariusz dysponuje odpowiednim gruntem, stawia obiekt, zatrudnia personel i prowadzi działalność. Dokumentem opisującym wzajemne relacje obu stron jest Umowa Partnerska. Reguluje ona szczegółowo prawa własności partnerów oraz prawa i obowiązki związane z budową i wyposażeniem oraz prowadzeniem sklepu. Powstają też mniejsze sklepy detaliczne pod nazwą "Mini-Mrówka", o powierzchni 300-800 mkw., głównie w miejscowościach gminnych. Pierwszy sklep "Mini-Mrówka" został otwarty w kwietniu 2010 roku w Koninie.

Najnowsze gazetki PSB Mrówka

  • Gazetka promocyjna PSB Mrówka - wygasła 40 dni temu
  • Gazetka promocyjna PSB Mrówka - wygasła 40 dni temu

Wykaz sklepów PSB Mrówka

Popularne sieci handlowe

Miasta